Det bornholmske turisterhvervs udviklings- og markedsføringsorganisation

Destination Bornholm ApS er det bornholmske turisterhvervs udviklings- og markedsføringsorganisation. Vi er et non-profit foretagende, som ikke skal tjene penge til ejerne. Alle midler som investeres gennem os, skal gå til enten markedsføring af Bornholm eller til udvikling af turismeproduktet. Vi betragter os selv som en servicevirksomhed, der skal stille sine kompetencer til rådighed for alle dem, der ønsker at være en del af fællesskabet omkring turismeproduktet og vi har arbejdet med disse opgaver siden 1992.

Vores ideér og mål

Vi har en vision om, at gæsterne skal komme hele året – og komme igen, og igen, og igen, og … Vores overordnede opgave er at skabe økonomisk vækst og øget beskæftigelse på Bornholm gennem vores markedsførings- og udviklingsaktiviteter.
Find Destination Bornholms strategi HER.

Vi arbejder for:

 • At øge synligheden.
  Ved markedsføringskampagner i ind- og udland, udvikling og drift af
  internetportaler, udgivelse af kataloger osv.
 • At øge tilgængeligheden.
  Fysisk tilgængelighed (færger/fly osv.). Tilgængeligheden på nettet med
  mulighed for direkte køb og booking. Adgangen til oplevelserne med
  forlængelse af åbningsperioden.
 • At øge oplevelsesværdien.
  Ved kvalitetsforbedringer og udvikling af nye attraktioner og events.
 • At øge kompetencerne hos turismeaktørerne ved forbedret uddannelses-
  tilbud og videnspredning.

Interview med samarbejdspartnere

Christian, Ekkodalshuset

Christina, Sandvig Is Kalas

Claus, Viking Atletik