Oversigt over Destination Bornholms bestyrelse

Destinationens bestyrelse består af 8 medlemmer, hvoraf 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen på Bornholm, 1 medlem udpeges af operatøren af den samfundsbegrundede færgesejlads til/fra Bornholm, medens de øvrige 6 medlemmer vælges af generalforsamlingen med 1 medlem fra hver af følgende grupper:

a) Sommerhus/ferieboligudlejning på Bornholm

b) Camping på Bornholm

c) Hoteller/feriecentre på Bornholm med mere end 40 værelser

d) Hoteller/feriecentre med færre end 40 værelser, Bed af Breakfast og vandrerhjem på Bornholm

e) Attraktionerne på Bornholm, defineret som museer, historiske monumenter og bygninger, forlystelsesparker og lign.

f) Øvrige erhverv på Bornholm, – herunder spisesteder/vidensorganisationer/erhvervsfremmeaktører/eventarrangører, DAT, BAT etc.

De generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges for en valgperiode på 2 år. Visit Denmark har en observatørpost i bestyrelsen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år onsdag i uge 39.

Bestyrelsens sammensætning:

Destination Bornholms bestyrelse består af:

a) Kirstin Brandt Blomgren, BornholmTours

b) Allan Beyer, Sannes Familiecamping

c) Rasmus Lund, Team Bornholm

d) David Hunt, Pyttegården

e) Jacob Bjerring Hansen, Bornholms Museum

f) Henrik Petersen, Stammershalle Badehotel (formand)

Udpeget af Bornholms Regionskommune:

Betina Haagensen, kommunalbestyrelsesmedlem i Bornholms Regionskommune

Udpeget af færgetrafikselskabet:

Jørgen Jensen, kommerciel direktør for Færgen (næstformand)

 

De generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges for en valgperiode på 2 år, idet der dog første gang foretages lodtrækning således, at 3 medlemmer vælges for 1 år og 3 medlemmer for 2 år.

Følgende er på valg i 2017:

Allan Beyer
Henrik Petersen
Kirstin Brandt Blomgren