Brug af Destinationens logo

Du er som samarbejdspartner meget velkommen til at bruge vores logo! Jo mere vores logo bliver brugt desto mere gavner det den fælles synlighed og brandingen af vores smukke ø.

Destinationens logo er dog udviklet og betalt af Destination Bornholm og logoet er derfor underlagt ganske bestemte rammer for, hvordan det må bruges:

  • Ferieøen Bornholm-logoet må alene anvendes i forbindelse med markedsføring af Bornholm som besøgsmål, herunder markedsføring i alle skrevne medier, såvel danske som udenlandske, i alle elektroniske og digitale medier, herunder CD-rom versioner og på Internettet.
  • Destination Bornholm-logoet må anvendes i forbindelse med erhvervsmæssig samarbejde med Destination Bornholm eller ved sponsorater.
  • Uanset i hvilket medie og i hvilken sammenhæng rundkirkelogoet anvendes, skal det altid optræde vandret og rundkirken, hjerte-flaget og teksten “Bornholm”, må ikke deles eller ændres.
  • Logoerne må ikke anvendes på krænkende måde, herunder ved krænkende ændringer af logoet eller anvendelse af logoet i krænkende sammenhænge. Det vil f.eks. anses som krænkende, såfremt symbolet beskæres, animeres eller farvelægges på ny måde.
  • Forinden iværksættelse af markedsføring af materiale med logoet, skal det pågældende materiale fremsendes til Destination Bornholm elektronisk på en PDF-fil. Markedsføring må ikke påbegyndes, før Destination Bornholm skriftligt eller via e-mail har godkendt materialet.

Download vores logo