I dag rejser gæster flere gange om året, typisk med et tema som rejseformål

Destination Bornholm har en temakoordinator ansat til at styrke arbejdet med tematurisme.

Destination Bornholm faciliterer eksisterende temaer, som bl.a. er prioriteret i den koordinationsgruppe, som blev nedsat af Destination Bornholm og Klyngeudvikling Bornholm i forbindelse med strategiarbejdet i 2013/2014. Der arbejdes overordnet med udvikling af produkter til målgrupperne for henholdsvis ”Det gode Liv” og ”Sjov, Leg og Læring”, og fokuseres dels på det Klassiske Bornholm, den fortælling og det produktudbud som igennem årtier har skabt tilrejsende til øen, og derudover på outdoor – det aktive liv i naturen. Desuden arbejdes der med krydstogtturisme, events og gourmet.

Partnerne omkring et specifikt tema består typisk af repræsentanter for dels transport og overnatningssektor men også de primære leverandører af selve oplevelsen, nemlig natur- og kulturinstitutioner, foreninger og enkeltpersoner.

Kontakt: Direktør Pernille Kofod Lydolph, tlf. 5693 0366

Lejrskole Læs mere
Krydstogt Læs mere
Kulturuge Læs mere
Outdoor Læs mere
Bornholms Brand Læs mere
Baltic Food Messe Læs mere