Bornholms Brand støtter turismeprojekter

Turismeprojekter udvikles bedst sammen med øens turismeselskab – Det er grundidéen bag et samarbejde mellem Bornholms Brand A.m.b.a. og Destinationen, som med aftalen i 2017 disponerer over kr. 500.000.

Formålet med aftalen er at fremme den økonomiske udvikling på Bornholm med afsæt i projekter, der skønnes at have en positiv effekt for turismen på Bornholm.

Hvad gives der tilskud til?

Der kan søges til afvikling af events, til markedsføringsprojekter, til formidlingsprojekter, til analyseprojekter, til investering i faciliteter m.v.

Projekter, der gavner en bred kreds af interessenter, vil blive prioriteret. Der ydes ikke tilskud til etablering og drift af privat eller kommerciel virksomhed. Projekter skal som udgangspunkt påbegyndes samme år, som der søges.

Hvem kan søge?

Virksomheder, foreninger og enkeltpersoner, der ønsker at fremme turismen på Bornholm kan søge. Det er ikke et krav, at ansøgeren skal have bopæl på Bornholm, men projektet skal have en klar forankring på Bornholm og være til gavn for øen.

Frister

Der er overordnet ansøgningsfrist årligt den 1. februar. Ansøgere kan forvente svar den 1. marts. Som udgangspunkt vil minimum ca. 400.000 kr. blive fordelt ved denne ansøgningsrunde. Destination Bornholm kan vælge at tilbageholde det resterende beløb til at imødekomme ansøgninger for mindre projekter i løbet af året. Den samlede årlige beløbsramme skal dog være uddelt senest den 1. oktober i pågældende år, hvorfor ansøgningsfristen til de resterende ca. 100.000 kr. er 1. juli, med svar den 1. august. Ansøgere til restpuljen opfordres til at kontakte Destination Bornholm inden ansøgning fremsendes.

Udbetaling

Udbetaling af det tildelte beløb vil ske med udgangspunkt i de enkelte projekter og forløbet af samme – ved mindre projekter som regel i forbindelse med projektafslutning. Tilskud kan ikke forventes udbetalt, før øvrig finansiering til projektet er tilvejebragt/bevilget.
Tilskud er skattepligtigt, og udbetaling sker efter fremsendelse af faktura. Såfremt modtager er en privatperson udbetales tilskud som B-indkomst.

Skulle et projekt mod forventning ikke blive gennemført, kræves det uddelte beløb tilbagebetalt.

Hvordan søger man?

Download og udfyld skemaet og send ansøgningen til Destination Bornholm, att. Hanne Strøby, hanne@bornholm.info

Afrapportering og credit

Ved projektafslutning fremsendes en kort rapport i skemaform ,der beskriver resultatet i forhold til den godkendte ansøgning. Rapporten skal angive hvordan det tildelte beløb er anvendt samt indeholde et regnskab. Skema fremsendes i forbindelse med bevilling af støtte.
I alt publiceret materiale om de enkelte projekter, herunder også hjemmesider og pressemeddelelser, skal det angives, at projektet er gennemført med støtte fra Bornholms Brand A.m.b.a. og med visning af Bornholms Brands logo, som fremsendes sammen med bevilling.

Projekter støttet via Bornholms Brand i 2016

 • Viking Atletik, ansøger Viking
 • Wonderfestiwall udviklingsprojekt, ansøger Foreningen Wonderfestiwall
 • Bornholms Kulturuge 2016/2017, ansøger Foreningen Bornholms Kulturuge
 • II Baltic Jazz Regatta, ansøger Bornpol
 • Svaneke Park Bio, ansøger Initiativgruppen v/ Michael Lambæk Nielsen
 • Bornholms Gadeteaterfestival, ansøger Bornholms Gadeteaterfestival
 • Svaneke Park Bio, ansøger Initiativgruppen v/ Michael Lambæk Nielsen
 • Bornholms Harmonika Festival, ansøger Hasle Byting
 • Billeddatabase, ansøger Destination Bornholm
 • Bornholms Harmonika Festival, ansøger Hasle Byting
 • Markedsføring og formidling af ny Natur- og Kultursti, ansøger Foreningen Sandvig
 • Familievenlige oplevelser i Bornholms Sommerfuglepark, ansøger Bornholms Sommerfuglepark
 • Die Schatzsuche, ansøger Bornholms Middelaldercenter
 • Markedsføring af Jakob Hansens Litteraturfestival 2016 og 2017, ansøger: Jakob Hansens Litteraturfestival