Rønne havn er i antal krydstogtanløb den 2. største krydstogthavn i Danmark efter København

Med andre ord: Krydstogtturismen betyder meget for Bornholm!

Destination Bornholm understøtter arbejdet gennem tovholder-funktion for en række arbejdsgrupper, der er nedsat såvel som via samarbejde med Rønne Havn omkring messe-tilstedeværelse.

Grupperne er som følger:

  • Velkomstgruppe Rønne
  • Velkomst de små havne. Allinge, Gudhjem og Svaneke
  • Idébank/katalog – oplevelser ude på øen
  • Analyse, strategi og markedsføringsplan – fonding
  • Opbakning til anlæggelse af en krydstogtkaj på Bornholm

Kontakt: Temakoordinator Peter Juhl, peter@bornholm.info eller tlf. 5693 0341