Forstå din målgruppe bedre

Her kan du finde links til analyser fra Destination Bornholm, VisitDenmark etc., som vil hjælpe dig med at definere målgruppers ønsker, behov og krav til turismeerhvervet på Bornholm.

Analysearbejdet under Destination Bornholm er finansieret af Bornholms Vækstforum. Analyserne tager afsæt i ønsket om at kende markedet bedst muligt og derigennem sikre en produktudvikling og markedsføring, der rammer rigtigt. Analyserne er et redskab til alle turismeaktører. Hvis du vil have en uddybning eller bare drøfte analysernes indhold, er du meget velkommen til at kontakte os. Kontakt Pernille på pernille@bornholm.info eller 5693 0369.

Vedr. eventanalyserne: Bemærk, at analysernes tager udgangspunkt i en måling af de forskellige events tiltrækningskraft og en værdisætning af tiltrækningskraften. Det må antages, at den samlede værdi af den enkelte event er større end det beløb, der er angivet i analyserne. Bemærk også, at den økonomiske værdi tager afsæt i forbrug baseret på valg af overnatningssted. Døgnforbruget er angivet i VisitDenmarks turistundersøgelse og det er herfra, at data hentes.

Markedstracking

Positioneringsundersøgelser og besøgsrapporter

Eventstatistik og -analyser

Ferieperioder – årshjul

Her kan du downloade en oversigt og sammenligning af Norges, Sveriges, Danmarks og Tysklands ferieperioder:

Outdoor turisme

Bryllypsturisme

Lejrskoleturisme

Tematurisme

Turisme i Danmark – Forstå dine kunder bedre

Destination Bornholm rapporter og dokumenter